coffytest.net

Wkład w upowszechnianiu teorii przywiązania w
praktyce psychologicznej i neuropsychiatrii dziecięcej 

Coffy Test

Teoria przywiązania Bowlby’ego oraz koncepcje rozwinięte przez innych autorów, mogą być pomocne w lepszym zrozumieniu relacji rodzice/dzieci. W szczególności zaś w zrozumieniu mechanizmów, które wpływają na rozwój psychiczny i włączają się w genezę zaburzeń psychicznych
Coffy Test bada reprezentacje dziecka odnoszące się do: emocjonalnej bliskości rodziców, lęku separacyjnego, autonomi eksploracyjnej i zagrożeń, zakazów wychowawczych, relacji z rówieśnikami.
Coffy Test może ujawnić dobrą kontrolę poznawczą emocji, wskaźnik dobrego funkcjonowania psychicznego, lub przeciwnie, patologiczne reakcje emocjonalne wskazując niepokojące aspekty relacji rodzica / dziecka, które wymagają dalszego sprawdzenia i analizy.Oprócz materiału do interpretacji klinicznej, Coffy Test dostarcza (poprzez kodowanie on line) wyniki porównawcze z grupą kontrolną, składającą się ze 300 chłopców i dziewcząt w wieku od 6 do 13 lat, oraz dwoma grupami klinicznymi, składającymi się z 200 pacjentów z zaburzeniami internalizującymi i 150 osób z zaburzeniami typu eksternalizującymi.Coding CriteriaCoffy Test: il manualewłoska strona główna


Skontaktuj się z nami

Podręcznik jest w języku włoskim, ale test na kawę jest również dostępny w języku polskim dla psychologów dziecięcych i psychiatrów.

Strona zarezerwowana
do kodowania online

W ocenie psychopatologii dziecięcej w oparciu o DSM, rozpowszechniła się tendencja oceny “bez teorii”, opartej na skalach i kwestionariuszach, które mierzą zaburzenie lecz nie ułatwiają jego zrozumienia.
Z tego też powodu w psychologii i psychiatrii dzieci i młodzieży, w celu poznania ogólnego obrazu psychiki dziecka, nadal wykorzystywane są stare testy projekcyjne (C.A.T., Blacky Pictures, Patte Noir, itd.), pomimo tego, iż pozbawione są naukowej i statystycznej walidacji.
Ponadto te projekcyjne metody (które powstały w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych) oparte są na klasycznej teorii Freuda (czyli na koncepcji dziecka jako podmiotu starającego się zaspokoić swoje popędy lub zredukować napięcie) i w niewielkim stopniu odpowiadają bardziej współczesnym koncepcjom (podmiotu starającego się wejść w relację z dorosłymi) wysuwanym przez psychoanalityczne teorie relacji z obiektem oraz teorię przywiązania.
Stąd zamysł, by stworzyć nowy test projekcyjny do badania reprezentacji umysłowych dziecka dotyczących jego relacji z rodzicami, charakteryzującego się prostotą i szybkością wykonania, niezbędnymi w praktyce klinicznej.