Strona zarezerwowana

W psychologii i psychiatrii dzieci i młodzieży, w celu poznania ogólnego obrazu psychiki dziecka, nadal wykorzystywane są stare testy projekcyjne (C.A.T., Blacky Pictures, Patte Noir, itd.), pomimo tego, iż pozbawione są naukowej i statystycznej walidacji.
Ponadto te projekcyjne metody w niewielkim stopniu odpowiadają bardziej współczesnym koncepcjom wysuwanym przez psychoanalityczne teorie relacji z obiektem oraz teorię przywiązania.
Stąd zamysł, by stworzyć nowy test projekcyjny do badania reprezentacji umysłowych dziecka dotyczących jego relacji z rodzicami, charakteryzującego się prostotą i szybkością wykonania, niezbędnymi w praktyce klinicznej.
Coffy Test bada reprezentacje dziecka odnoszące się do: emocjonalnej bliskości rodziców, lęku separacyjnego, autonomi eksploracyjnej i zagrożeń, zakazów wychowawczych, relacji z rówieśnikami.
Coffy Test może ujawnić dobrą kontrolę poznawczą emocji, wskaźnik dobrego funkcjonowania psychicznego, lub przeciwnie, patologiczne reakcje emocjonalne wskazując niepokojące aspekty relacji rodzica / dziecka, które wymagają dalszego sprawdzenia i analizy.
Dzieci lubią “Coffy Test”, a jego wykonanie wymaga około 20 minut.
Oprócz materiału do interpretacji klinicznej, Coffy Test dostarcza (poprzez kodowanie on line) wyniki porównawcze z grupą kontrolną, składającą się ze 300 chłopców i dziewcząt w wieku od 6 do 13 lat, oraz dwoma grupami klinicznymi, składającymi się z 200 pacjentów z zaburzeniami internalizującymi i 150 osób z zaburzeniami typu eksternalizującymi.

Wprowadź hasło dla kodowania Coffy Testu on-line

Polska strona główna